Kraamtijd

een nieuwe tijd is aangebroken
DSC_6495

In de kraamtijd komen wij jullie regelmatig thuis bezoeken om te zien hoe het met moeder en de baby gaat. We bekijken of de voeding van de baby goed verloopt en of de baby alert is. Ook geven we adviezen aan de moeder om snel te herstellen en uitgerust aan de tijd erna te kunnen beginnen. Verder bespreken we aan het eind van de week het consultatiebureau en anticonceptie.

Daarnaast is de kraamverzorgster enkele uren per dag bij jullie thuis voor de verzorging van moeder en jullie kindje. Ook geeft zij voorlichting en ondersteuning bij het voeden van de baby. Door de deskundige hulp van de kraamverzorgende is de kraamweek vaak een fijne eerste week.

Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen dan zal de kraamverzorgster altijd met de verloskundige overleggen aangezien zij eindverantwoordelijk is.

In de eerste week na de geboorte komt er verder een medewerker van de GGD bij jullie thuis langs om de de hielprik en de gehoorscreening af te nemen.

Ongeveer zes weken na de bevalling kom je voor nacontrole bij ons op het spreekuur. Je maakt hier zelf een afspraak voor. Ben je op medische indicatie in het ziekenhuis bevallen en waren er geen complicaties dan doen wij ook graag je nacontrole. De zwangerschap, bevalling en kraamtijd komen tijdens deze nacontrole ter sprake. Wij informeren naar je gezondheid en die van jullie baby en controleren of je lichaam zich goed herstelt.

We vinden het heel leuk dat je dan de baby meeneemt!  De nacontrole is een mooie afsluiting van een bijzondere periode in je leven en wij vinden het fin om jullie dan samen terug te zien.

Aangifte

Na de geboorte van jullie kindje heb je drie werkdagen de tijd om het kindje aan te geven bij de gemeente waar het geboren is.

Belangrijk is dat de aangever een geldig legitimatiebewijs (van beide ouders) en het trouwboekje / de akte van erkenning meeneemt.

Aangifte na een thuisbevalling
Klik hier voor meer informatie over aangifte in gemeente Middelburg.
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Geboorte_huwelijk_en_overlijden/Geboorte/Geboorteaangifte

Aangifte na een bevalling in het ADRZ Goes
Aangifte in de gemeente Goes kan sinds september 2016 digitaal vanuit het ADRZ in Goes. Let er op dat hiervoor de kloppende DigiD inloggegevens van beide ouders en eventueel papieren van de erkenning nodig zijn.
Naast digitaal aangeven is er ook nog een mogelijkheid om aangifte te doen bij het gemeentehuis in Goes. Hiervoor kun je telefonisch of digitaal via de website een afspraak inplannen.

Klik hier voor meer informatie over aangifte in gemeente Goes.

Ook je ziektekostenverzekeraar vind het fijn dat je laat weten dat er een kindje geboren is.