Kraamtijd

een nieuwe tijd is aangebroken
commode

In de kraamtijd komen wij jullie regelmatig thuis bezoeken om te zien hoe het met moeder en de baby gaat. We bekijken of de voeding van de baby goed verloopt en of de baby alert is. Ook geven we adviezen aan de moeder om snel te herstellen en uitgerust aan de tijd erna te kunnen beginnen. Verder bespreken we aan het eind van de week het consultatiebureau en anticonceptie.

Daarnaast is de kraamverzorgster enkele uren per dag bij jullie thuis voor de verzorging van moeder en jullie kindje. Ook geeft zij voorlichting en ondersteuning bij het voeden van de baby. Door de deskundige hulp van de kraamverzorgster is de kraamweek vaak een fijne eerste week.

Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen dan zal de kraamverzorgster altijd met de verloskundige overleggen aangezien zij eindverantwoordelijke is.

In de eerste week na de geboorte komt er verder een medewerker van de GGD bij jullie thuis langs om de de hielprik en de gehoorscreening af te nemen.

Ongeveer zes weken na de bevalling kom je voor de nacontrole bij ons op het spreekuur. Deze afspraak plannen wij samen met jou in de kraamweek. Ben je op medische indicatie in het ziekenhuis bevallen en waren er geen complicaties dan doen wij ook graag je nacontrole. De zwangerschap, bevalling en kraamtijd komen tijdens deze nacontrole ter sprake. Wij informeren naar je gezondheid en die van jullie baby en controleren of je lichaam zich goed herstelt. Ook blikken wij terug op de zwangerschap, de bevalling en de afgelopen weken als ouders.

We vinden het heel leuk dat je dan de baby meeneemt!  De nacontrole is een mooie afsluiting van een bijzondere periode in je leven, maar ook de laatste controle bij ons op het spreekuur voor deze zwangerschap. Daarom sluiten we samen de verloskundige zorg af en wie weet zien we elkaar opnieuw bij een nieuwe zwangerschap.

Aangifte

Na de geboorte van jullie kindje heb je drie werkdagen de tijd om het kindje aan te geven bij de gemeente waar het geboren is.

Belangrijk is dat de aangever een geldig legitimatiebewijs (van beide ouders) en het trouwboekje / de akte van erkenning meeneemt.

Aangifte na een thuisbevalling
Klik hier voor meer informatie over aangifte in gemeente Middelburg.

Aangifte na een bevalling in het ADRZ Goes
Klik hier voor meer informatie over aangifte in gemeente Goes.

Ook je ziektekostenverzekeraar vind het fijn dat je laat weten dat er een kindje geboren is.